Artėja „Kūrybiška Europa“ MEDIA paraiškų terminai

 
FINANSAVIMO SCHEMA – PATEKIMAS Į RINKĄ 
Kvietimo nr. EACEA 17/2016                PARAIŠKŲ TERMINAS – 2017 m. vasario 2 d.Parama skiriama: Europos įmonėms, siekiančioms kurti audiovizualinio sektoriaus profesionalams skirtas kino muges, internetines priemones ES ir už jos ribų bei vystyti tarptautinius bendradarbiavimo projektus, skatinančius Europos filmų visame pasaulyje ir / arba tarptautinių filmų Europoje cirkuliaciją, naudojant visas platinimo platformas.

Schema remia šias pareiškėjų veiklas:

 • Europos profesionalų galimybių patekti į fizines rinkas iniciatyvos,
 • profesionalams skirtų tarpusavio bendradarbiavimą skatinančių interneto priemonių kūrimas ir vystymas,
 • bendra informacinė veikla, reklamuojanti Europos kūrinius.
Daugiau informacijos: čia.
Nuotr. ES programos „Kūrybiška Europa“ MEDIA stendas Berlyno kino mugėje – „European Film Market“.
FINANSAVIMO SCHEMA – PROJEKTŲ VYSTYMAS|PROJEKTŲ RINKINIAI
Kvietimo nr. EACEA 21/2016                        PARAIŠKŲ TERMINAS – 2017 m. vasario 2 d.Parama skiriama: Europos nepriklausomoms produkcijos įmonėms, siekiančioms vystyti Europos audiovizualinių 3-5 kūrinių – vaidybinių, dokumentinių, vaikams skirtų ir animacinių filmų – skirtų rodyti kino teatruose, transliuoti per TV, o taip pat interaktyvių kūrinių rinkinį. 

Nauja! Siekiant remti naujus talentus, paraiškas kviečiama teikti ir trumpametražio filmo (<20 min.) gamybai.

Daugiau informacijos: čia.
Nuotr. VšĮ „Uljana Kim ir ko“  2011 m. gavusios 105 000 EUR projektų rinkinio vystymui, kuriame rež. K. Vildžiūno filmas „Senekos diena“.

FINANSAVIMO SCHEMA – VAIZDO ŽAIDIMAI
Kvietimo nr. EACEA 22/2016PARAIŠKŲ TERMINAS – 2017 m. kovo 2 d.Parama skiriama: Europos vaizdo žaidimų gamybos įmonėms, turinčioms patirties ir norinčioms kurti inovatyvų vaizdo žaidimo konceptą ar vystyti vaizdo žaidimo projektą komerciniam platinimui Europos ir tarptautiniu mastu. Teikiamame projekte svarbūs interaktyvumo ir pasakojimo (narrative) aspektai, turintys trukti visą žaidimo laikotarpį. 

Reklama

Reikalavimai: Šios įmonės turi būti teisiškai įsteigtos bent 12 mėnesių prieš paraiškos pateikimo datą ir galinčios parodyti pastaruoju metu pasiektus rezultatus.

Daugiau informacijos: čia.
Nuotr. UAB  „Tag of Joy“ žaidimas „Crowns and Pawns“, 2016 m. gavęs 59 000 EUR  paramą

FINANSAVIMO SCHEMA – KINO EDUKACIJA
Kvietimo nr. EACEA/25/2016PARAIŠKŲ TERMINAS – 2017 m. kovo 2 d.Parama skiriama: projektams, orientuotiems į geresnį kino edukacijos iniciatyvų Europoje bendradarbiavimą, siekiant pagerinti jo efektyvumą ir svarbą, kurti naujus ir inovatyvius projektus, ypač naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis.

Schema skatina auditorijos plėtrą, siekiant sukelti jos susidomėjimą audiovizualiniais kūriniais ir gerinti prieigą prie jų, ypač per filmų pristatymus, renginius, festivalius ir kino raštingumo priemones. Ypatingas dėmesys telkiamas jaunajai auditorijai.

Šiuo metu daugiau informacijos tik anglų k.: čia.
Nuotr. VšĮ „Meno avilys“  jau trečius metus iš eilės įgyvendinamas projektas kartu su partneriais –  „Moving Cinema“.

FINANSAVIMO SCHEMA – EUROPIETIŠKŲ FILMŲ SKLAIDA INTERNETE
Kvietimo nr. EACEA 26/2016PARAIŠKŲ TERMINAS – 2017 m. balandžio 6 d.Parama skiriama: Skaitmeniniams projektams, kuriais siekiama pagerinti Europos filmų matomumą, palengvinti jų atradimo būdus ir novatoriškomis iniciatyvomis padidinti tarptautinę Europos audiovizualinių kūrinių auditoriją, taip pat palengvinti Europos audiovizualinių kūrinių VOD platformose komercializavimą.

Schema remia tarptautinę rinką, prekių ženklų ir audiovizualinių kūrinių platinimą kitose nei kino teatrų platformose, siekiama skatinti naujus platinimo būdus, sudaryti sąlygas naujų verslo modelių atsiradimui. Šiuo metu daugiau informacijos: čia.
Nuotr.  „IFFR Live“ transliacijos iš Roterdamo filmų festivalio į Europos kino teatrus.
 
FINANSAVIMO SCHEMA – PROJEKTŲ VYSTYMAS | VIENO KŪRINIO PROJEKTAI
Kvietimo nr. EACEA 20/2016                           PARAIŠKŲ TERMINAS –  2017 m. balandžio 20 d.Parama skiriama: Europos nepriklausomos produkcijos kompanijoms, siekiančioms vystyti projektą, turintį tarptautinį potencialą rodymui kino teatruose, transliavimui TV ar skaitmeninėse platformose. Taikomi reikalavimai vystomo filmo trukmei. Parama skiriama fiksuotomis sumomis nuo 25 000 iki 60 000 eurų pagal filmo žanrą. Įmonėms iš Lietuvos – 10 papildomų automatinių balų.
 

Schemos atnaujinimai:
 • Įrodant ankstesnę įmonės sėkmę – komerciškai išplatintą ankstesnį, atitinkamos trukmės filmą, reikalaujama pateikti infromaciją apie tarptautinį filmo platinimą po 2014 m. sausio 1 d. 
 • Parama taip pat skiraima ir animacijos, meninės dokumentikos ir vaidybinių filmų projektams, kurie yra skirti įvairiems įrenginiams su ekranu, taip pat interaktyviems projektams, linijiniams ir nelinijiniams internete transliuojamiems serialams ir pasakojimu pagrįstiems virtualiosios realybės projektams. Pastariesiems laiko reikalavimai netaikomi!

Daugiau informacijos: čia.

Nuotr. VšĮ „Ketvirta versija“ animacinis serialas „Linksmasis arkliukas“  („Happy Go Hopscotch“) gavęs 60 000 EUR paramą 2015 m.
FINANSAVIMO SCHEMA – KINO FESTIVALIAI
Kvietimo nr. EACEA 16/2016PARAIŠKŲ TERMINAS – 2017 balandžio 27 d.Parama skiriama: Kino festivaliams, kurie rodo pastangas pritraukti įvairią auditoriją, ypač jaunimą, organizuodami įvairias veiklas prieš ir po festivalio, skiria dėmesio festivalio sklaidai regionuose, demonstruoja inovatyvų naujausių skaitmeninių technologijų naudojimą, organizuoja kino raštingumo edukacines veiklas, skiria daug dėmesio tiek Europos, tiek kitų šalių filmams, pasižymi strategiškumu ir realistiškumu finansiniais, kūrybiniais ir organizaciniais klausimais.

Reikalavimai:

 • Bent 70 proc. filmų festivalio programoje turi turi būti sukurta šalyse, kurios dalyvauja paprogramėje MEDIA (arba >100 ilgametražių / >400 trumpametražių),
 • 50 proc. jų turi būti nenacionaliniai, sukurti mažiausiai 15 MEDIA dalyvaujančių šalių.
Daugiau informacijos: čia.
Nuotr. Europos šalių kino forumas „Scanorama“, 2016 m. gavęs 46 000 EUR paramą
 
FINANSAVIMO SCHEMA – FILMŲ PLATINIMAS | AUTOMATINĖ SCHEMA
Kvietimo nr. EACEA 18/2016PARAIŠKŲ TERMINAS – 2017 m. balandžio 28 d. ir 2018 m. rugpjūčio 1 d. Parama skiriama: Europos šalių audiovizualinių kūrinių kino teatruose platintojams, užsiimantiems komercine veikla, kurie siekia sukelti auditorijos susidomėjimą nenacionaliniu Europos kinu ir jį rodyti kino teatruose bei kitose platformose.

Šią schemą sudaro 2 etapai:

 • Potencialaus fondo, remiantis pareiškėjo platintų nenacionalinių Europos filmų lankymo pasiekimais, formavimas.
 • Reinvestavimas į naujus nenacionalinius Europos filmus: jų bendrą gamybą, platinimo teisių įgijimą ir / arba montažo, viešinimo ir reklamos išlaidas.
Daugiau informacijos: čia.
Nuotr. VŠĮ „Kino pasaka“, 2016 m. gavusi 8251 EUR paramą (už 2015 m. platintus filmus)
FINANSAVIMO SCHEMA – TV PROGRAMAVIMAS | EUROPOS ŠALIŲ AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ ĮTRAUKIMAS Į TELEVIZIJOS PROGRAMAS
Kvietimo nr. EACEA/23/2016PARAIŠKŲ TERMINAS – 2017 m. gegužės 30 d.Parama skiriama: Europietiškų audiovizualinių kūrinių, pirmiausia, skirtų transliuoti televizijai, vienos ar kelių serijų, turinčių potencialą būti platinamiems tarpvalstybiniu mastu, parengiamiesiems darbams ir gamybai.

Pagrindiniai reikalavimai:

 • Projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip trys transliuotojų bendrovės iš trijų paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių.
 • Teikiant paraišką projektas jau turi būti užsitikrinęs 50 proc. bendro numatomo gamybos biudžeto sumos.
Daugiau informacijos: čia.
Nuotr. VšĮ „Moonmakers“  filmas „Padėkos diena“  (vėliau pervadintas į „Šuolis“) gavęs 60 000 EUR paramą 2016 m.
FINANSAVIMO SCHEMA – FILMŲ PLATINIMAS | NENACIONALINIŲ ŠALIŲ FILMAI | ATRANKINĖ SCHEMA
Kvietimo nr. EACEA/19/2016PARAIŠKŲ TERMINAS – 2017 m. birželio 14 d.Parama skiriama: Nenacionalinių Europos filmų platinimui: jų subtitravimui, dubliavimui, garsiniam komentavimui ir rodymui kino teatruose.

Finansuotina veikla: Tinkamų finansuoti Europos filmų platinimo kampanijos, nurodomos kaip reikalavimus atitinkančios mažiausiai iš 7 platintojų sudarytos grupės, kurios veiklą koordinuoja filmo pardavimo agentas.

Daugiau informacijos: čia.
Nuotr. Rež. Maren Ade filmas „Tonis Erdmanas“, kurio platinimui 2016 m. 5300 EUR paramą gavo VŠĮ „A-One Films Baltic“

 

KITI KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS FINANSAVIMO SCHEMOMS:

Koprodukcijos fondai  – 2017 m. vasario 28 d.
Platinimas|Pardavimo agentų schema – 2017 m. spalio 3 d.

Informacija anglų k. ir paraiškos dokumentai: Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros tinklapyje.

Komentuoti

Jūsų el.paštas nebus publikuotasPažymėti laukai būtini *

*