Eglės Vertelytės „Stebuklas“

  • 2017 gruodžio 8 - 2017 gruodžio 27 at 9:10 pm
  • SKALVIJA

„Stebuklas“ – tai antras lietuviškas filmas, po 17 metų pertraukos atrinktas į svarbiausią Šiaurės Amerikos ir vieną prestižiškiausių pasaulyje kino renginių – Tarptautinį Toronto kino festivalį.

„Stebuklas“ nukelia į 1992-uosius, kontrastų metą. Praėjus keleriems metams po Sovietų Sąjungos žlugimo, Lietuva skendi didelėje ekonominėje krizėje: darbo nėra, bankai bankrutuoja, infliacija. Irena, vietinės kiaulių fermos vedėja, nesėkmingai bando išlaikyti ūkį ir darbininkus, kai į kaimą atvažiuoja žavingas amerikietis. Jis pažada išgelbėti kiaulių fermą ir kaimą nuo bankroto. Bet ar tikrai jis nori tik gero? Ar Irena sužinos tiesą, prieš padarydama lemtingą klaidą? (N-13)