fbpx
Naujienos

Kūrybinės kino dirbtuvės vaikų socializacijos centre – filmai apie pabėgimą ir naujai atrasti talentai

„Dideli maži ekranai“ kino dirbtuvės

Spalio viduryje  Vėliučionių vaikų socializacijos centre vyko medijų raštingumo projekto „Dideli maži ekranai“ kino dirbtuvės su kino režisieriais Marat Sargsyan ir Andriumi Blaževičiumi. Dirbtuvių tikslas – sudominti čia besimokančius vaikus judančių vaizdų kalba, tyrinėti pasaulį žiūrint ir kuriant kino filmus. Paskutinę projekto dieną vyko sukurtų darbų  peržiūra ir nedidelė šventė centro kieme.

Vėliučionių centras yra vienas iš šešių vaikų socializacijos centrų Lietuvoje. Tai – bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti vaiko vidutinę priežiūrą, pagrindinio, vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas, sudaranti galimybę mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programas. Prie Vėliučionyse vykusių dirbtuvių prisijungė ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) kino meno bei vaizdo režisūros studijų programos pirmakursiai (kurso vadovas dokumentinio kino režisierius Audrius Stonys), kartu su socializacijos centro jaunuoliais kūrę trumpametražius filmus tema „Pabėgimas“.

„Per visą savo aštuonerių metų kino edukacijos patirtį dar nebuvau matęs tokių motyvuotų ir įsitraukusių vaikų kaip šiose kino dirbtuvėse. Nors filmo temą jie interpretavo tiesiogiai ir kūrė dinamiškus filmų siužetus apie pabėgimą, buvo gera matyti, kaip netgi niekuo nesidomintys centro aukėtiniai vaidino suplanuotose scenose, tikroviškai krito ant žemės ar siūlė kitas, savo sugalvotas mizanscenas“,  apie projekto užkulisius pasakojo Andrius Blaževičius.

Dirbtuvės tiek LMTA pirmakursiams, tiek centro jaunuoliams, kurių laisvalaikis ir ugdymo procesas vyksta nedidelėje, keliolikos mokinių grupėje už uždarų socializacijos centro durų, buvo abipusiai vertingos. Projekto dalyviams didelį įspūdį padarė LMTA studentų apsilankymas, pasakojimai apie kino profesijas ir bendras kūrybinis darbas, kurio metu buvo ugdomas socializacijos centro jaunuolių kritinis mąstymas, komunikaciniai gebėjimai, bendradarbiavimas,kūrybiškumas ir kitosšiam laikmečiui būtinos kompetencijos.

„Dideli maži ekranai“ kino dirbtuvės

„Projektas „Dideli maži ekranai“ į mūsų centrą atvyksta jau antrą kartą ir sulaukia ypatingai didelio susidomėjimo,vaikai turi galimybę tiesiogiai prisiliesti prie kūrybinio proceso: patys kuria idėjas, filmuoja, įgarsina savo filmus. Taip pat pastebėjome, kad kūrybinės kino dirbtuvės įkvepia dideliems pasikeitimams: keletas vaikų planuoja ir toliau mokytis bei savo ateitį sieti su medijų menu net ir išėję iš socializacijos centro“,  – teigia Vėliučionių vaikų socializcijos centro vadovė Vitalija Grigaitienė.   

Projektas „Dideli maži ekranai“ – jau penktus metus vykdomas Britų tarybos ir medijų edukacijos bei tyrimų centro „Meno avilys“ medijų raštingumo projektas mokykloms. Juo siekiama ugdyti Lietuvos mokytojų ir vyresniųjų klasių mokinių medijų raštingumą, ypatingą dėmesį kreipiant į audiovizualines medijas ir mokiniams aktualius medijų produktus: kino filmus, socialinius tinklus, kompiuterinius žaidimus, reklamą, televiziją ir multimedijų žurnalistiką.

„Dideli maži ekranai“ – Britų tarybos ir Meno avilio projektas, finansuojamas Britų tarybos ir Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. Projektu siekiama ugdyti Lietuvos mokytojų ir vyresniųjų klasių mokinių medijų raštingumą. Ypatingas dėmesys kreipiamas į audiovizualines medijas ir mokiniams patrauklius medijų produktus (kiną, reklamas, kompiuterinius žaidimus, socialinius tinklus, televiziją ir multimedijų žurnalistiką).

Komentarai