fbpx
Kino industrija, Naujienos

LATGA tapo audiovizualinių kūrinių autorių asociacijos Society of Audiovisual Authors nare

Asociacijos LATGA

Asociacija LATGA neseniai tapo audiovizualinių kūrinių autorių asociacijos Society of Audiovisual Authors (SAA) nare. SAA – Europos audiovizualinių kūrinių autorius atstovaujančias kolektyvinio administravimo organizacijas vienijanti asociacija, turinti didelę įtaką kino versle.

„Drąsiai galime sakyti, kad sulaukėme ypatingo pripažinimo europiniu lygiu ir kad mūsų patirtis bei įdirbis audiovizualinių kūrinių autorių teisių srityje buvo deramai įvertinti“, – sako Asociacijos LATGA Audiovizualinių kūrinių poskyrio vadovė Vilma Juraškienė.

Šiuo metu SAA jungia 32 bendrijas iš 23 Europos šalių. Pagrindinis šios organizacijos tikslas – pasiekti, kad Europos kino kūrėjams (režisieriams, scenarijaus autoriams ir kt.) būtų deramai atlyginama už jų kūrinių naudojimą.

„Ši organizacija įvairiomis priemonėmis stengiasi pasiekti, kad Europos kino kūrėjai įgytų neatšaukiamą teisę į autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio panaudojimo būdą ir kad būtų išgyvendinta vyraujanti praktika,  kai visa atlyginimo mokėjimo autoriams našta gula ant prodiuserių pečių. Taip pat siekiama išgyvendinti  taip vadinamuosius „išperkamuosius kontraktus“,  kai autorių teisės yra perduodamos už vieną fiksuotą sumą. Suma sutariama iš anksto, t. y. prieš sukuriant audiovizualinį kūrinį, kai neįmanoma nustatyti perduodamos teisės vertės.  Tai užkerta kelią autoriui gauti teisingą atlygį. SAA tikslas – teisingo atlyginimo  autoriams užtikrinimas – atlyginimo, kuris priklausytų nuo kūrinio komercinės sėkmės“, – paaiškina V.Juraškienė.

Už ryšius su užsienio bendrijomis atsakinga Asociacijos LATGA teisininkė Radvilė Bieliauskienė teigimu, SAA aktyviai dalyvauja Europos Parlamento ir Komisijos teisės aktų rengimo procese, kartu su nacionalinėmis kolektyvinio administravimo asociacijomis rengia rezoliucijas įvairių šalių valdžios organams, siekdama atkreipti valdžios institucijų dėmesį į audiovizualinių autorių teisių reglamentavimo problemas bei ragindama šias problemas tinkamai spręsti, rengia peticijas. „Taigi, nuo šiol mūsų asociacijai priklausantys audiovizualinių kūrinių autoriai gali jaustis daug tvirčiau, nes turi  dar vieną stiprų užnugarį Europoje“, – sako R.Bieliauskienė.

Asociacija LATGA šiuo metu bendradarbiauja su 35 audiovizualinių kūrinių bendrijomis iš viso pasaulio. Asociacija LATGA atstovauja ne tik audiovizualinių kūrinių, bet ir muzikos, literatūros, dramos bei vizualiųjų menų kūrinių autorius. Bendradarbiavimo sutarčių pagrindu asociacija bendradarbiauja su 123 užsienio kolektyvinio administravimo bendrijų iš 68 užsienio šalių.

LATGA yra šių tarptautinių organizacijų narė:

GESAC (1990 m.) Europos autorių ir kompozitorių bendrijų susivienijimas – 34 narės (iš ES, Norvegijos, Šveicarijos), LATGA nuo 2005 m.;

 CISAC (1926 m.) Tarptautinė autorių ir kompozitorių bendrijų konfederacija – 239 narės, LATGA – nuo 1992 m.;

IFFRO Tarptautinė reprografinio atgaminimo teisių organizacijų konfederacija – 145 narės, LATGA – nuo 2003 m.;

 EVA Europos vizualiųjų menų bendrijų susivienijimas – 26 narės, LATGA – nuo 2000 m.

Komentarai