fbpx
Kino industrija, Naujienos

Lietuvos kinematografininkų sąjungos Patikėtinių tarybos pareiškimas

Lietuvos kinematografininkų sąjunga
Lietuvos kinematografininkų sąjunga

Lietuvos kinematografininkų sąjungos Patikėtinių taryba, susipažinusi su Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos direktoriaus Rolando Kvietkausko 2014 m. vasario 28 d. įsakymu skirti valstybinį finansavimą VšĮ „Tauras kino namai“ vaidybinio pilnametražio filmo „Tarp pilkų debesų“ tęstinės gamybos projektui, pareiškia, kad toks valinis sprendimas, neatsižvelgiantis į Kino tarybos nuomonę šio projekto nefinansuoti, sukuria valstybės kino politikai pavojingą precedentą.

Kino taryba, sudaryta iš kino meno kūrėjų, profesionalių kino meno vertintojų ir filmų gamintojų, kaip tai numato Lietuvos Respublikos Kino įstatymas, yra patariamoji Lietuvos kino centro institucija, jos sprendimai priimami kolegialiai ir pagal patvirtintas Kino projektų valstybinio finansavimo taisykles. Įkūrus Lietuvos kino centrą, kino bendruomenė tikėjosi, kad šios taisyklės be išimčių bus taikomos visiems projektams, o tai viešais pareiškimais ne kartą patvirtino ir Centro direktorius R. Kvietkauskas.

Vasario 28 d. įsakymu šis lygiateisiškumo principas buvo pažeistas. Finansavimas suteikiamas debiutuojančio režisieriaus Mariaus A. Markevičiaus projektui, motyvuojant šį sprendimą tuo (tos pačios dienos LKC pranešimas spaudai), kad „filmas statomas pagal romaną, išverstą į daugiau nei 30 kalbų, pasirinkta istoriškai ir kultūriškai aktuali tema, filmo prodiuseris yra dirbęs su ne vienu sėkmingu projektu“.

Pabrėžiame, kad romano populiarumas savaime nereiškia jo, arba jo pagrindu sukurto scenarijaus meninės kokybės, visi projektai vertinami pagal bendrus kultūrinius kriterijus, o vadybos kriterijai negali nusverti autorių kūrybinių sugebėjimų bei patirties.

Ypač aktualioms Valstybei pilietinėms, istorinėms ir panašioms temoms realizuoti Kino įstatyme numatytas Valstybės užsakymas, skiriant tam tikslinį finansavimą. Valstybės užsakymas atliekamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka – konkurso būdu.

Bet koks politinis poveikis galiojančioms kino valstybinio finansavimo taisyklėms Lietuvos kinematografininkų sąjungos Patikėtinių tarybos požiūriu yra netoleruotinas.

Lietuvos kinematografininkų sąjungos informacija

Komentarai