fbpx
Kino industrija, Naujienos

Lietuvos kino centras parengė siūlymus kino industrijai dėl abipuse pagarba grindžiamos darbo aplinkos

Lietuvos kino centras

Siekiant abipuse pagarba grindžiamos darbo aplinkos, kurioje nebūtų priekabiavimo ar diskriminacijos apraiškų, Lietuvos kino centras parengė rekomendacijas filmų gamintojams dėl sutarčių su kūrybiniu ir techniniu personalu nuostatų, kuriomis siekiama šalims nustatyti abipusius įsipareigojimus dėl lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimo. Su šiomis rekomendacijomis galite susipažinti čia.

Taip pat nuo šiol Lietuvos kino centro pasirašomose filmų parengiamųjų ir gamybos darbų bei kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo sutartyse įtrauktas punktas, įpareigojantis kino projekto vykdytoją „užtikrinti orią ir pagarbią darbo aplinką, suteikti visiems jam atsakingiems ir (arba) jo samdomiems asmenims lygias teises ir galimybes nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ar religijos, užtikrinti, kad visi Vykdytojo samdomi asmenys filmavimo aikštelėje ir už jos ribų kuriant Filmą nepatirtų jokio priekabiavimo ir diskriminacijos, laikytis visų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų dėl lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimo“.

Tuo Lietuvos kino centras siekia, kad visi industrijos dalyviai, o visų pirma tie, kurie pretenduoja į valstybės paramą projektams, imtųsi atsakomybės už orios ir pagarbios darbo aplinkos užtikrinimą.

Lietuvos kino centras taip pat numato kitų metų pradžioje organizuoti edukacinį renginį apie seksualinio priekabiavimo prevenciją ir tarpusavio santykių etiką.

Komentarai