fbpx
Naujienos

Patvirtinta LRT 2018–2022 metų strategija

LRT

LRT taryba patvirtino Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 2018-2022 metų programų strategiją – dokumentą, nubrėžiantį strategines LRT vystymosi kryptis ateinantiems penkeriems metams.

Strategijoje pateikiami LRT misija ir visuomeniniai tikslai, suformuluoti vadovaujantis LRT įstatymu nustatytais nacionalinio transliuotojo veiklos principais, numatyta ilgalaikė LRT vizija, strateginiai siekiai ir uždaviniai 2018–2022 m. Vizijos ir strateginių siekių įgyvendinimui stebėti numatyti matavimo rodikliai.

Strategijoje pabrėžiama, kad LRT misija – tarnauti visuomenei, teikiant objektyvią, patikimą informaciją šalyje ir pasaulyje gyvenantiems Lietuvos žmonėms, kurti ir transliuoti profesionalias šviečiamąsias, kultūrines ir pramogines programas. LRT vizijos pagrindas – vertybės, įprasminančios visuomeninio transliuotojo veiklą. Nuoseklus tų vetybių laikymasis kuria LRT savitumą ir išskiria LRT iš kitų žiniasklaidos priemonių.

LRT vertybės – tiesa, kokybė, įvairovė, pažanga, šviesa. LRT vizija – būti patikimiausia, įtakingiausia ir moderniausia visuomenės informavimo priemone.

Kaip pagrindiniai siekiai strategijoje įvardinami visuomenės telkimas, pilietiškumo ir bendruomeniškumo ugdymas, lietuvių kalbos ir kultūros, istorinės atminties, kultūrų įvairovės  puoselėjimas. Didelis dėmesys bus skiriamas kokybiško ir patrauklaus turinio įvairioms auditorijoms, ypač jaunimo, kūrimui, veiklos skaidrumui, naujų technologijų diegimui.

Tarybos posėdyje taip pat aptartas atsakymų į LR Seimo narių klausimus projektas. Prieš dvi savaites pateiktą 66 Seimo narių pasirašytą klausimų paketą, adresuotą LRT tarybai, sudaro 45 klausimai. Daugelį atsakymų, pasak LRT tarybos pirmininko prof. Žyginto Pečiulio, galima rasti paskutinėje, dar liepą Seimui pateiktoje LRT ataskaitoje, viešai prieinamuose tarybos nutarimuose, „Sodros“ interneto svetainėje.  

„Buvo nuspręsta kaip galima plačiau ir išsamiau atsakyti į klausimus, nors į dalį jų būtų galima neatsakyti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Pamėginome atsakyti nepažeisdami to paties Seimo priimtų įstatymų, ten kur neįpainioti tretieji asmenys. Atskleidę konfidencialią sutarčių informaciją, rizikuotume įsivelti į teisinius ginčus. Bet tai, ką galime pateikti nepažeisdami teisės aktų, pateiksime išsamiai ir viešai, nes neturime ko slėpti“, – sako LRT tarybos pirmininkas.  

Visą informaciją planuojama pateikti kitos savaitės pradžioje.

Komentarai