fbpx
Kino industrija, Naujienos

Sudarytos palankesnės sąlygos nacionalinio kino finansavimui

Lietuvos kino centras

Lietuvos kino centras paskelbė filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo konkursą, kuriam bus taikoma atnaujinta kino projektų finansavimo tvarka.

Kultūros ministro patvirtintoje naujoje filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių redakcijoje pakeitimai padaryti įvertinus pasikeitusias filmų gamybos sąlygas, taip pat kino kūrėjų ir gamintojų pastabas bei pasiūlymus.

„Teikdami siūlymus, kuriuos aptarėme su kino asociacijų atstovais, įvertinome besikeičiantį šalies ir tarptautinį kontekstą, siekėme sudaryti geresnes sąlygas nacionalinio kino gamintojams. Didelis dėmesys bus skiriamas kokybiškam filmo gamybos pasirengimui. Nuo šiol bus atskirai remiamas scenarijaus rašymas ir, turint tinkamai išplėtotą sumanymą, vėliau sudaroma galimybė pretenduoti į paramą projekto vystymo darbams. Esu įsitikinęs, kad padidinę valstybinio finansavimo intensyvumą bei galimas paramos sumas sudarysime geresnes filmų gamybos sąlygas ir sulauksime įvairesnių bei kokybiškesnių filmų. Ne mažiau svarbu, kad ir filmų kūrėjai galės gauti tinkamą atlyginimą už savo darbą“, – teigia Kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas.

Nuo 2018 metų meniškai vertingas filmas lietuvių kalba galės gauti valstybės paramą iki 90 proc. nuo bendro filmo biudžeto (buvo 75 proc.). Bendros gamybos su kitomis šalimis filmams, kaip ir iki šiol, gali būti skiriama parama iki 60 proc. nuo bendro filmo biudžeto, nes pastarąją normą nustato Europos Sąjungoje valstybės pagalbą reglamentuojantys dokumentai.

Nuo 75 iki 90 procentų išaugo galimas valstybinio finansavimo intensyvumas filmo parengiamųjų darbų projektams įgyvendinti. Atsižvelgiant į pasikeitusią ekonominę situaciją, nustatyti didesni galimi paramos dydžiai – pavyzdžiui, vaidybiniam ilgametražiam filmui galės būti skiriama iki 725 000 eurų parama.

Siekiant sudaryti daugiau galimybių animacinio kino kūrėjams, nuo šiol bus galima pretenduoti į valstybės paramą animacinio kelių dalių filmo gamybos kategorijoje. Tokiu bus laikomas animacinis filmas, kurį sudaro kelios dalys, o bendra dalių trukmė ne trumpesnė nei 24 minutės. Šis sprendimas galės pasiūlyti naujus originalius animacijos kūrėjų darbus televizijos žiūrovams.

Įvertinus sėkmingą ligšiolinę patirtį remiant mažumos bendros gamybos filmus, Kino centras didesnę paramą galės teikti tokiems kitų šalių filmams, kurio bent vienas bendraautorius – režisierius, scenarijaus autorius, operatorius, dailininkas ar kompozitorius – yra Lietuvos kūrėjas. Tokio projekto įgyvendinimui galima tikėtis gauti iki 200 000 eurų paramą.

„Tobulinant valstybės paramos kinui sistemą, siekiama efektyvinti ir paramos teikimo, ir atsiskaitymo už rezultatus, vertinimo procesus. Siekiant geresnio grįžtamojo ryšio ir vertinimo kokybės, nuo šiol pareiškėjai galės gauti kiekvieno eksperto vertinimus raštu. Tuo pačiu keliami aukštesni profesiniai reikalavimai pretenduojantiems į valstybės finansavimą – nuo šiol ketinantys kurti ilgametražį filmą režisieriai privalės būti sukūrę bent vieną filmą, kad ekspertai turėtų geresnes galimybes įvertinti kūrybinį projekto potencialą, – teigia R. Kvietkauskas. – Seimui pritarus Kino įstatymo pataisoms, kitais metais patobulinsime projektų vertinimo modelį ir tuo užbaigsime reikšmingus pakeitimus finansavimo tvarkoje.“

Išsamiau su nauja filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių redakcija galima susipažinti Lietuvos kino centro interneto svetainėje www.lkc.lt.

Komentarai