fbpx
Kino industrija, Naujienos

Nepriklausomos prodiuserių asociacijos pasiekimai 2013-aisiais metais

Nepriklausomų prodiuserių asociacija
Nepriklausomų prodiuserių asociacijos logotipas

NPA iniciatyvos, pasiekimai kino gamybos finansavime, konferencijos

2013 viduryje, daugiausia NPA pastangomis, pagaliau buvo priimtas LR pelno mokesčio pakeitimo įstatymas, kuris numato pelno mokesčio lengvatas verslui, investuojančiam į kino gamybą. Šis įstatymas buvo priimtas po septynerių metų įtempto darbo ir derybų. NPA valdybos nariai nuolatos dalyvavo darbo grupėse bei derybose Finansų ministerijoje, Kultūros ministerijoje, Lietuvos kino centre, VMI, LR Seime. Įstatymas įsigaliojo nuo 2014 metų sausio 1 d. Tikimasi, kad dėl šios priemonės atsiradimo ženkliai, kelis kartus, išaugs kino gamybos Lietuvoje apimtys.

NPA, kaip socialinis partneris, aktyviai bendradarbiavo su Lietuvos kino centru rengiant naują Kino finansavimo taisyklių projektą. Rengiant nuostatas ypatingas dėmesys buvo skiriamas projektų vertinimo kriterijų objektyvumui ir skaidrumui, bei darnai su Europos Sąjungos dokumentų nuostatomis. Parengtas projektas šiuo metu perduotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai.

2013 metais buvo priimtas naujas Europos komisijos kino komunikatas, kuris yra pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis valstybės pagalbą kino srityje. NPA pirmininkas Kęstutis Drazdauskas Europos prodiuserių klubo (EPC) delegacijos sudėtyje dalyvavo posėdyje Europos komisijoje, kurio metu buvo galutinai derinamos prodiuseriams aktualios komunikato nuostatos: mokesčių lengvatų kino gamybai, finansavimo intensyvumo, teritorinių išlaidų apibrėžimo ir kt. srityse.

NPA dalyvavo derybose LR kultūros ministerijoje dėl Kino politikos tarybos prie KM formavimo nuostatų ir sudėties, siekdama skaidraus, kompetetingo ir proporcingo kino atstovavimo. Naujosios kino politikos tarybos sudėtis turėtų būti paskelbta artimiausiu metu.

Asociacijos pirmininkas Kęstutis Drazdauskas yra Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos narys ir aktyviai dalyvauja darbiniuose susitikimuose su įvairių ministerijų atstovais dėl 2014-2020 metų Europos struktūrinių fondų programavimo, stengiantis užtikrinti tinkamą kūrybinių ir kultūrinių industrijų, tame tarpe kino srities, tinkamą finansavimą.

2014 metais NPA ketina inicijuoti LR kino įstatymo pakeitimą.

NPA valdybos pirmininkas Kęstutis Drazdauskas (filmo „Santa“ spaudos konferencija) Kristinos Sereikaitės-Kaziliūnienės nuotrauka
NPA valdybos pirmininkas Kęstutis Drazdauskas
(filmo „Santa“ spaudos konferencija)
Kristinos Sereikaitės-Kaziliūnienės nuotrauka

NPA nariai aktyviai dalyvauja Kultūros ministerijos darbo grupėje, rengiančioje naująsias kino finansavimo taisykles. Prodiuserė Rasa Miškinytė, NPA deleguota į šią grupę, 2013 m. dalyvavo ir iki šiol dalyvauja darbo grupės veikloje. Lietuvos kino centras buvo sušaukęs darbo grupę dar 2013 m. pavasarį, buvo pakviesti visi suinteresuoti kino profesionalai, dalyvauti per savo organizacijas. Tačiau darbo pradžioje viena grupė atsisakė dalyvauti. Suprasdami, kad naujos kino finansavimo taisyklės yra būtinos, nes senos jau nebeatitinka šiuolaikinių kino finansavimo poreikių, LKC ir NPA nutarė dirbti kartu. Yra paruoštas gerai apsvarstytas taisyklių projektas. Grupė, nenorėjusi svarstyti Lietuvos kino centre, panoro, kad nauja grupė būtų sudaryta prie Kultūros Ministerijos. Vyksta tolesni svarstymai ir jie vyksta LKC ir NPA paruošto taisyklių projekto pagrindu.

Konferencijų organizavime NPA buvo ramesni, nes jau pakankamai aktyviai šia veikla užsiėmė Lietuvos kino centras. Tačiau iki 2012 m. NPA vykdė daug konferencijų Mokestinių lengvatų kinui klausimais, 2011 m. organizavo Lietuvos industrijos dalyvavimą Kanų mugėje, dokumentikos mugėje Suny Side of the Docs, organizavo prodiuserių išvyką į Jihlavos kino Forumą, Čekijoje.

„Escaping Sunshine“ filmo plakatas ERA FILM archyvas
„Escaping Sunshine“ filmo plakatas
ERA FILM archyvas

NPA veikla kino festivaliuose, forumuose, mugėse

Prodiuserė Živilė Gallego dalyvavo  didžiausiame Šiaurės ir Centrinės Europos bendros kino gamybos forume Baltic Event Taline bei Kanų kino festivalyje.  Baltic Event metu  buvo parodytas Ž. Gallego prodiusuotas filmas „Vardas tamsoje“ (režisierė Agnė Marcinkevičiūtė.) Rasa Miškinytė dalyvavo Berlinalėje, Kanų mugėje Marche du Film. Taip pat tarptautiniuose  mokymo kursuose Closing the Gap su projektu „Escaping Sunshine“ („Pabėgimas iš Saulės miesto“), kur buvo daug kalbama apie kiekvienos šalies industrijas, jų pajėgumą, galimybes. R. Miškinytė: ,,Dalyvavimas mugėse, festivaliuose, forumuose yra svarbi kiekvieno prodiuserio darbo dalis, būtent ten randi partnerius, bendrauji su jais, dirbi su projektais. Kine, kaip ir kiekviename rimtame versle, būtinas betarpiškas bendravimas, niekad negali filmų daryti nepavakarojęs, neišsikalbėjęs, nesupratęs savo busimų partnerių. Kino kūrimas yra labai ilgas procesas, negali į ilgą kelionę leistis su netinkamu pakeleiviu“. Asta Valčiukaitė  taip pat dalyvavo Berlinalėje ir Kanų festivalių mugėse pristatant Lietuvos kino industrijos pasiekimus, kaip teigia pati prodiuserė: ,,Pristatyta buvo pakankamai gerai ir efektyviai“. Taip pat dalyvavo kino mokymuose Lietuvoje, Nord Baltic inkubatoriuje bei skaitė paskaitas apie kiną.

Parengė Miglė Munderzbakaitė, NPA informacija

Komentarai